Publicaciones

2021-eko Memoria

Memoria hau medicusmundi Bizkaia 2021. urtean zehar egindako lanaren laburpen bat da. Orrialde hauetan, Ruanda,Kongoko Errepublika Demokratikoa,Honduras eta Guatemala herrialdeetan eta Bizkaia garatzen ditugun ekintzak ezagutzeko aukera duzue. Bestalde, diru publikoen eta pribatuen kudeaketa azaltzen dugu.

Gehiago irakurri

Irakurri gehiago

95.Buletina

medicusmundi Bizkaiaren 95. sei hilean behingo buletinean honako eduki hauek aurkituko dituzu, besteak beste: egungo lankidetza-ereduari buruzko argitaletxea; Alex Sortori egindako elkarrizketa; berdintasunaren beharrari eta maskulinitate berrien eraikuntzari buruzko hausnarketa-artikulua Ruandan edo; Joana Lopez de Guereñu Ruizi egindako elkarrizketa   sexu- eta genero-aniztasunari eta lankidetzari buruz.

Gehiago irakurri

Irakurri gehiago

medicusmundi Bizkaia eta sexu-eta genero-Aniztasuna

Aurkezten dizuegun argitalpenarekin, ezezagutzatik sortua den baina erakunde aldetik ilusioz eta gogoz heltzen diogun esperientzia bat islatu nahi dugu. Horiek dira, zalantzarik gabe, LGTBIQ+ pertsonen desberdintasunei eta bazterkeriei erantzuna emango dieten gakoetan pausoak emateko eta sakontzeko oinarriak.

Pertsonak, gizartea, gure inguruak, ez dira errealitate aldaezin eta homogeneoak. Hemen ezaugarritzen eta aberasten gaituen zerbait bada, hori aniztasuna da. Hala ere, askotan ahaztu egiten zaigu, eta pertsona askoren bizitza hertsatzen duten iruditeria kolektibo batzuk sortzen ditugu, heteronormatibotasunetik agindutako igurikapenak
betetzen ez dituzten talde eta kolektiboak sistemaren bazterretara bidalita.

medicusmundi Bizkaian zabaldu egin dugu begirada, azken urteotan metatutako esperientziaren eta LGTBIQ+ pertsonen errealitatearekin izan dugun kontaktuaren ondorioz. Hobeto esan, zabaltzen ari gara begirada betidanik hor egon izan diren baina, heteronormatibotasunaren unibertsalitateari buruzko uste okerragatik, ikusezinak zitzaizkigun errealitateetara.

Irakurri gehiago

Honduras eta Euskadi arteko begiradak gurutzatzen: sexu eta genero aniztasunetik abiatuta, osasun arloko lehen mailako arretaren analisi bat

Argitalpen honek LMAren egoeraren azteketa bat eskaintzen digu, Ikuspegi ez-arauemaile, intersekzional eta feminista batetik. Incyde (Iniciativas de cooperación y desarrollo), eta Aldarte, Sexu askatasunerako ikerketa eta dokumentazio zentroaren eskutik, bi testuinguru geografiko desberdinetan murgidu gara. Hala nola Bizkaiko Probintzian eta Honduraseko Atlantida lurraldean, bi urteko lan gogorraren prozesuan, bai osasun langileekin, bai LGTBIQ+ kolektiboko pertsonekin, kolektibo honen eta osasun arloko lehen mailako arretaren arteko harremanari buruz hausnartu, aztertu eta behar bada ahotsa altzatzeko.

Hiru azterketa-ardatzen inguruan egituratutako dokumentu honek, aukera ematen digu lehen mailako arretako osasun sistemarako sarbidean dauden desberdintasunetan, medikalizazioan eta arreta psikosozialean sakontzeko. Ondorioztatzen dugu osasunaren Ikuspegi social batek, sexu eta genero aniztasuna bere desberdintasun ardatzeko bat bezala eduki behar dituela, honek osasunaren beste osasun egitura determinatzaile batzuekin nola elkarri eragiten dioten aztertzeko, ez bakarrik LGTBIQ+ pertsonen sarbidea osasun sistemara baita ere barruan izango duten arrakasta ere bai.

Irakurri gehiago

OSASUNA BAZTERRETATIK ETA GUZTIEN ARTEAN Jardunaldien ARGITALPENA

Argitalpen honek “OSASUNA BAZTERRETATIK ETA GUZTIEN ARTEAN. Osasunaren determinatzaile sozialak, sexu- eta genero-aniztasuna eta intersekzionalitatea” Jardunaldietan parte hartu duten hitzaldiak batzen ditu.

  • Osasuna bazterretatik eta guztien artean. Osasunaren determinatzaile sozialak, sexu-eta genero-aniztasuna eta intersekzionalitatea. Fernando Altamira eta Esther Canarias.
  • Bazterretik erdigunera: Intersekzionalitatea eta Sexu eta Genero Aniztasuna osasun publikoan. Rodrigo Aguayo-Romero, PhD
  • Gizarte-baldintzatzaileak eta sexu- eta genero-aniztasuna osasun mentalean. María Silva
  • Hondurasko osasunari begirada bat sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegitik. Luis Velásquez
  • Komunitarioa, bizi garen tokietatik abiatuta. Dylan Duarte
  • Arkitektura, hiri-diseinua, pandemia eta osasuna. Anartz Ormaza
  • Lehen Mailako Arreta, osasunaren determinatzaile sozialak eta horiei modu komunitarioan heltzea. LGTBIQ+ hurbilketa baterako testuingurua. Koldobika Nistal.
Irakurri gehiago

LEHEN MAILAKO OSASUN ARRETAREN ASTANAKO ADIERAZPEN ALTERNATIBOA

Lehen Mailako Osasun Arretari buruzko Astanako Adierazpen Alternatibo honek, 2018an sinatu zen Astanako Adierazpenaren inguruan egindako beste proposamen bat azaltzen du, eta bertan mundu osoko herrialdeek beren lehen mailako osasun arretaren sistemak indartzeko konpromisoa hartu zuten. medicusmundi Bizkaiak beharrezkoa ikusten du Astanako Adierazpen Alternatiboa prestatzea, Lehen Mailako Osasun Arretaren eredu feminista eta ez normatiboan oinarriturik determinatzaile sozialen ikuspegia kontuan hartzen duena.

Osasunaren eredu sozial, barneratzaile, ez normatibo eta generoaren ikuspegi integralean oinarritutako Lehen Mailako Osasun Arretaren eredu baten alde

Irakurri gehiago

94. Buletina

medicusmundi Bizkaiaren 94. buletin honetan honako eduki hauek aurki ditzakezu, besteak beste: klima aldaketa eta osasuna editoriala; Carolina Escobar Sarti-ri egindako elkarrizketa bat, nork neskatoen, nerabeen eta gazteen salerosketa Guatemalan aztertzen du; sexu- eta genero-ugalketa hobetzen Kongoko Errepublika Demokratikoan artikulua; edo Ines Egino Claveli egindako elkarrizketa, osasunaren determinatzaile sozialak, sexu- eta genero-aniztasuna eta intersekzionalitateari buruz.

Irakurri gehiago

2020-ko Memoria

Memoria hau medicusmundi Bizkaian 2020 urtean zehar egindako lanaren laburpen bat da. Orrialde hauetan, Ruanda, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Honduras eta Guatemala herriladeetan eta Bizkaian garatzen ditugun ekintzak ezagutzeko aukera duzue. Bestalde, diru publikoen eta pribatuen kudeaketa azaltzen dugu.

Irakurri gehiago

93. Buletina

medicusmundi Bizkaiaren 93. sei hilean behingo buletin honetan honako eduki hauek aurki ditzakezu, besteak beste: Hondurasko pandemian izandako indarkeria matxistei buruzko artikulu bat; Marie Diane Uwayezuri egindako elkarrizketa bat, higienea eta saneamendua Ruandan, emakumeen ahalduntze-estrategia gisa, edo Astanako Adierazpenaren (2018) analisiaren bidez Osasuneko Lehen Mailako Arretari buruz hausnartzen duen artikulu bat.

Irakurri gehiago

ARIMA, BIHOTZA ETA BIZITZA. Zer nolako aldaketak egin behar dira Hondurasen sexu- eta genero- aniztasunaren inguruko estrategia bat aurrera eramateko?

Orrialde hauetan, Honduras zeharkatzen duten arimaren, bihotzaren eta bizitzaren zati bat erakutsi nahi dugu, bai eta sexu- eta genero- aniztasunari buruz dauden erronka batzuk ere. Eta era berean, herrialde honetan erronka horietan aurrera egiteko bultza litezkeen aldaketak identifikatu ditugu.

Irakurri gehiago